Interested in a job at Sligro Food Group?

Check our vacancies at www.werkenbijsligrofoodgroup.nl

Work at Sligro Food Group

Green Blood

Sligro Food Group believes the most important distinctive feature of its business lies in its corporate culture – by which we mean the way we work in partnership, the way we treat our customers and the way we manage people and processes.

In focussing on how we work and how we aim to succeed, we not only look at the results in the shorter term but also, and primarily, at the longer-term sustainability and viability of our growth, in terms of both quality and results.

It is vital, in a rapidly growing organisation, to clearly identify what makes your culture unique, to communicate those features effectively, to use them when selecting new employees and particularly to ensure you behave, from the top of the organisation downwards, in a way that reflects that culture.

Groen Bloed

Onze uitgesproken cultuur met de daarin verankerde waarden en normen is een belangrijke pijler onder onze manier van ondernemen. Binnen onze organisatie voel je de passie voor onze producten, diensten en klanten. We zijn wars van status en streven naar transparantie en een sfeer van vertrouwen en respect. Het verbeteren van inzichten door verbinding van collega’s met een rijke Sligro Food Group ervaring en nieuwe talenten vraagt een constructieve dialoog. Ons ondernemend karakter maakt ons wendbaar terwijl we ons oog houden op de uitgezette koers. Samen op zoek naar continue verbetering en het vieren van successen. In Nederland noemen we dat 'Groene Bloed'. In België ´Ons Peper en Zout´. Bij het land passende termen met dezelfde onderliggende waarden. Wij zijn verankerd in de samenleving en leggen over onze manier van ondernemen dan ook graag verantwoording af aan alle belanghebbenden. Als beursgenoteerd familiebedrijf is dat voor ons een vanzelfsprekende zaak en wij voelen dit niet als verplichting.

We hebben vijf kernwaarden - Gezond Eigenwijs - Trots vanuit Passie - Zorgvuldig met centen - Bewust Direct - Samen Sterk - gedefinieerd als ons Sligro Food Group DNA, ons Groen Bloed. Daaraan gekoppeld hoort een leiderschapsstijl en ook daarvan hebben we benoemd welke elementen daarbij horen.

We use cookies

Cookies on this site are used for measuring and improving site usage. For more information please visit our Cookie policy.

Accept Cookie settings