Risk management

Identifying and controlling potential events and risks that may affect the Group’s strategy, continuity or controlling is something that we focus on continuously.

It is our conviction that risk management needs to be part of all our employees’ day-to-day thinking and working, not because the law requires it to be, but because it feels natural and is the right thing to do.

Model

The Executive Board has ultimate responsibility for being in control of the Group, and therefore also for risk management. In this respect, the Executive Board is supported by the International Board, the Corporate Control department, the Legal department, the Compliance and Security Officers, and the Internal Audit function.

Risk management model

Corporate Control facilitates risk awareness and operationalisation of associated control measures within our organisation, which they also monitor. The Legal department and the Compliance Officer support and monitor timely and complete implementation of new legislation and regulations. The Security Officer supports the Executive Board in defining and monitoring the (information) security policy. Internal audit is an independent and objective function that supports the Executive Board and the Supervisory Board in gaining insight into the level of control of risks that threaten the Group’s objectives.

Risicobeheersings- en controlesystemen

In een groeiende, internationale organisatie als de onze, erkennen we de noodzaak tot verdere formalisering om in control te blijven. Het is daarbij van belang dat we formalisering in balans houden met de (informele) hands-on ondernemersgeest binnen ons bedrijf.

Wij richten risicomanagement steeds meer vanuit strategisch niveau in, van waaruit we de doorvertaling naar processen, mensen en systemen op operationeel niveau maken.

Belangrijkste risico's

We hebben in de zomer van 2020 een herbeoordeling gedaan van de belangrijkste risico’s die een impact kunnen hebben op de realisatie van onze strategische doelstellingen. De tien belangrijkste risico’s die we onderkennen zijn niet veranderd. De risicobereidheid ten aanzien van deze risico’s, almede de kans, impact en mate waarin wij als Groep invloed kunnen uitoefenen op deze risico’s is hier en daar bijgesteld, mede door marktontwikkelingen en interne veranderingen.

In ons jaarverslag hebben wij deze uitgebreid beschreven.