Risicomanagement

Het onderkennen en beheersen van potentiële gebeurtenissen en risico’s die de strategie, continuïteit of beheersing van de Groep kunnen beïnvloeden heeft continu onze aandacht.

Het is onze overtuiging dat risicobeheersing onderdeel moet zijn van de dagelijkse manier van denken en werken van alle medewerkers in ons bedrijf. Niet omdat het voorgeschreven is, maar omdat het natuurlijk aanvoelt en het juiste is om te doen.

Model

De Directie (Executive Board) is eindverantwoordelijk voor het in control zijn van de Groep en daarmee voor het risicomanagement. Zij wordt daarbij ondersteund door de International Board, de afdeling Corporate Control, Juridische Zaken, de Compliance- en Security officers en Interne Audit. 

Risicomanagement model

Corporate Control faciliteert de bewustwording van risico’s en het operationaliseren van bijbehorende beheersmaatregelen binnen onze organisatie en monitort dit. Juridische zaken en de Compliance officer begeleiden en monitoren het tijdig en volledig invoeren van nieuwe wet- en regelgeving.
De Security officer ondersteunt de Directie bij het definiëren en monitoren van het (informatie) beveiligingsbeleid. Interne audit is een onafhankelijke en objectieve functie die de Directie en Raad van Commissarissen ondersteunt bij het verkrijgen van inzicht in de mate waarin risico’s, die de doelstellingen van de Groep bedreigen, worden beheerst.

Risicobeheersings- en controlesystemen

Meten is weten, is een belangrijk uitgangspunt bij risicobeheersing. Met de combinatie van een centraal datawarehouse, waarin nagenoeg alle operationele en financiële data zijn vastgelegd en geavanceerde analysetools
bewaakt de afdeling Corporate Control bijzondere ontwikkelingen of getallen(reeksen).

 

Belangrijkste risico's

We hebben in het najaar van 2019 een herbeoordeling gedaan van de belangrijkste risico’s die een impact kunnen hebben op de realisatie van
onze strategische doelstellingen. Daarbij zijn circa 30 mogelijke risico’s
geïdentificeerd, beoordeeld, verdeeld in de categorieën strategisch, operationeel, financieel en compliance. Rekening houdend met ontwikkelingen in de markt en interne veranderingen zijn we gekomen tot een tiental risico’s die wij het meest belangrijk achten. De risicobereidheid ten aanzien van deze risico’s is beoordeeld alsmede de kans en impact. Daarnaast is beoordeeld in welke mate wij als Groep invloed kunnen uitoefenen op deze
risico’s. In ons jaarverslag over 2019 hebben wij deze uitgebreid beschreven.

Wij maken gebruik van cookies

Om het gebruik van deze website voor jou te kunnen blijven verbeteren, plaatsen we cookies. Lees meer over onze cookies in het Cookiestatement.

Door op 'Akkoord' te klikken accepteer je alle cookies.

Akkoord Cookie instellingen