Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bekijk hier de actuele cijfers over mvo

Binnen Sligro Food Group gaan maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en bedrijfseconomisch rendement hand in hand. Voor ons beursgenoteerd familiebedrijf is dat een vanzelfsprekendheid. Als familiebedrijf wil je namelijk gewoon netjes en fatsoenlijk met je mensen en omgeving omgaan, nu en met zorg voor de toekomst. Het zit als het ware in ons ‘Groene Bloed’.

Visie op MVO: hoe wij werken
De meerwaarde van Sligro Food Group meten we niet alleen af op de financiële prestaties. Naast ons financiële resultaat spelen thema’s op het gebied van voeding (veiligheid, gezondheid, beschikbaarheid), energie, milieu en sociaal-maatschappelijke vraagstukken voor ons een grote rol. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is onderdeel van onze integrale visie op ondernemerschap, waarbij wij waarde creëren op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied. In dat perspectief zien wij de OECD-richtlijnen als een vanzelfsprekend referentiekader voor ons beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Duurzaam ondernemen

Ons MVO-beleid is gebaseerd op drie voor ons relevante kernthema's waarin de belangrijkste kansen en uitdagingen liggen en waarvoor onze verantwoording in de keten het grootst en meest vanzelfsprekend is: de mens, het milieu en het assortiment. 

Onze kernthema's veranderen niet met de komst van CSRD. Omwille van de rapportage worden ze wel ondergebracht in de ESG-structuur (Enviroment, Social & Governance). 

Milieu

Wij hechten veel waarde aan de thema’s klimaatverandering, water en mariene bronnen, biodiversiteit en materiaalverbruik en circulaire economie. 

Mens & maatschappij

Hierin staan eigen werknemers, werknemers in de keten en consumenten en eindgebruikers centraal. 

Governance

Kom meer te weten over onze bedrijfsethiek, integriteit en datasecurity en -privacy.