Sponsoring

Sligro Food Group krijgt dagelijks vele verzoeken om een evenement, een vereniging, activiteit of goed doel te sponsoren. Wij beoordelen deze verzoeken en maken bewuste keuzes.

Sponsorbeleid

Wij hebben ervoor gekozen om een aantal sociaal maatschappelijke, op de mens gerichte activiteiten voor een langere periode te ondersteunen. Hiermee voorkomen we dat de beschikbare middelen versnipperen over veel en verschillende projecten. Bovendien bouwen we op deze manier samen wat op en kunnen we meer betekenen voor elkaar.

Sponsoring is niet vrijblijvend, het is een uiting van maatschappelijk ondernemen en het hoort een wezenlijke bijdrage te leveren aan onze marketing- en duurzaamheidsdoelstellingen. 'Zo maar' sponsoren met geld of producten doen wij nooit. Wij vinden het prettig om bij sponsorprojecten ook inhoudelijk betrokken te zijn. Daardoor ontstaat er een vanzelfsprekendheid tussen het gesponsorde en Sligro Food Group of een onderdeel daarvan. Maatwerk in de tegenprestatie vinden wij belangrijker dan de keuze uit 'sponsorpakket A, B of C'. Op deze manier levert het toegevoegde waarde voor alle betrokkenen.
 

Wat we doen, onze focus

Vanwege de wens om inhoudelijk betrokken te kunnen zijn, ondersteunen wij bij voorkeur projecten, activiteiten of evenementen de in directe relatie staan tot onze professionele (B-to-B) activiteiten in foodservice.

Ondersteuning van maatschappelijke organisaties

Samen met onze medewerkers ondersteunen wij enkele maatschappelijke organisaties. Onze medewerkers kiezen welke organisaties wij gedurende drie jaar ondersteunen. Die keuze is autonoom en wordt niet bepaald door de waan van de dag of door derden (overheden, media, bedrijven, individuen), hoe goed en respectabel die initiatieven ook kunnen zijn. 

goede doelen 2023-2026


Op dit moment ondersteunen wij actief Verwenzorg, de Voedselbank, DoSocial, KiKa, Alzheimer Nederland, en Stg. Ambulance Wens.

Ramp of (humanitaire) crisis

Wij maken onderscheid tussen natuurrampen en door agressie van mensen zelf veroorzaakte schade (oorlog, opstand). Dit betekent dat wij in het eerste geval zullen beoordelen wat daarbij onze rol en verantwoording is en dat wij in het tweede geval niet zullen ondersteunen, dan wel uitsluitend het humanitaire aspect zullen beoordelen.

Wat we niet doen

Wij ondersteunen géén:

  • Individuen
  • Feesten zonder ander doel dan feesten
  • Projecten of activiteiten met een religieus of politiek karakter of doel
  • Evenementen met vooraf bekende (voedsel)veiligheidsrisico's of met schadelijke gevolgen voor mens, omgeving of milieu
  • Afzonderlijke teams binnen een (sport)vereniging
  • Fondsen of organisaties zonder transparante geldstroom of organisatievorm