Algemene Vergadering van Aandeelhouders 18 maart 2020 

De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van Sligro Food Group wordt gehouden op woensdag 18 maart 2020 ten kantore van de Vennootschap, Corridor 11, te Veghel. De vergadering begint om 10.30 uur. 

Belangrijke data, de oproep, de agenda en andere vergaderstukken kunt u vinden op de pagina Aandeelhoudersvergadering van deze website. 

Actuele informatie i.v.m. COVID-19 / corona 

13 maart 2020 
Bij deze verzoeken wij de aandeelhouders die zich op de voorgeschreven wijze hebben aangemeld voor onze AVA d.d. 18 maart 2020,  het fysieke bezoek aan Veghel door deze aandeelhouders in persoon en/of hun vertegenwoordiger(s) zoveel mogelijk in aantal te beperken of om daar, zeker bij gezondheidsklachten, geheel van af te zien. 
Dit verzoek wordt gedaan omdat als gevolg van de extra maatregelen die vandaag tegen de verspreiding van het coronavirus zijn afgekondigd, bijeenkomsten met meer dan 100 mensen niet door kunnen gaan. Mede door dit verzoek beogen wij onder de grens van 100 mensen te blijven, zodat de AVA  toch door kan gaan. Indien u gebruik wenst maken van uw stemrecht, kunt u een stemvolmacht geven conform de in de oproep voor deze AVA vermelde formaliteiten. In verband met het coronavirus is tevens besloten dat toehoorders niet tot de AVA van 18 maart 2020 worden toegelaten. Onder toehoorders verstaan wij iedereen die niet als aandeelhouder of gevolmachtigde op de juiste wijze is aangemeld. Wij vragen om uw begrip voor deze maatregelen. 
Aandeelhouders met vragen over het bovenstaande kunnen contact opnemen met Gerrie van der Veeken, secretaris van de Vennootschap, 06 22 52 95 48 

12 maart 2020 
I.v.m. het coronavirus hebben we besloten de gebruikelijke lunch na afloop van de AvA te laten vervallen. Dat betekent ook dat er dit jaar geen gelegenheid zal zijn voor samen napraten. Wij zullen zorgen voor een lunchpakket voor de terugreis. Verder zullen we in de ruimte waar de AvA wordt gehouden maatregelen nemen om het besmettingsrisico te beperken. 

11 maart 2020 
Ondanks de aanwezigheid van COVID-19 ('het coronavirus') gelden in Nederland op dit moment (nog) geen algemeen beperkende maatregelen voor de samenkomst van groepen mensen tot 1.000. De AvA van Sligro Food Group kan normaal doorgang vinden. 
 
Bent u aandeelhouder en komt u in deze situatie liever niet naar onze AvA maar wilt u wel gebruik maken van uw stemrecht, dan kunt u een stemvolmacht geven. Op de pagina Aandeelhoudersvergadering vindt u de instructie en een volmachtformulier.