Dividendbeleid

Regulier en variabel dividend
Sligro Food Group streeft naar een reguliere dividenduitkering van circa 60% van het resultaat na belastingen, exclusief buitengewoon resultaat. Het dividend wordt uitgekeerd in contanten. Afhankelijk van de ontwikkeling van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie kan bovendien worden voorgesteld een variabel dividend uit te keren.

Interimdividend en slotdividend
Het dividend wordt in twee termijnen betaald, bestaande uit een interimdividend in de tweede helft van het jaar en een slotdividend na de Algemene Vergadering. Het interimdividend wordt in beginsel bepaald op de helft van het reguliere dividend over het voorgaande jaar.

1 juli 2020: Update dividend als gevolg van COVID-19

Onze afzetmarkten staan onder druk als gevolg van de maatregelen rond COVID-19. Dientengevolge vallen de resultaten van Sligro Food Group terug en hebben wij onze verwachtingen voor 2020 neerwaarts bijgesteld, in lijn met de eerder aangegeven kaders in ons persbericht van 19 maart 2020 “pittig maar onder controle”.

Herstel naar omzetniveaus van vóór COVID-19 verwachten wij pas vanaf de tweede helft  van 2021. Herstel van onze financiële positie heeft prioriteit en er is onvoldoende basis voor een dividend over het kalenderjaar 2020.

Wij zullen in de rest van kalenderjaar 2020 geen dividendbetalingen doen. Er zal dus in het komende najaar geen interim dividend over het jaar 2020 worden uitgekeerd.

Dividenduitkeringen

In onderstaande tabellen het historisch overzicht van de dividenduitkeringen en de omwisselverhoudingen van het aandeel Sligro Food Group.

 

Jaar 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Dividend   0,55 1,40 2 1,40 1,30 1,20 1,05
Waarvan variabel   -  1 -  1 0,30 0,30 0,30 0,25

1 Geen onderscheid regulier en variabel dividend
2 In 2018 is daarnaast, als gevolg van de verkoop van EMTÉ, een éénmalig speciaal dividend uitgekeerd van € 7,57 per aandeel.

 

Jaar 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Dividend 1,05 1,05 1,05 0,70 1,00 3 0,65 0,65 0,55
Waarvan variabel 0,25 0,25            
Omwisselverhouding           1 op 26 1 op 38 1 op 47

3 Jubileumdividend 75 jaar

 

Jaar 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Dividend 0,50 0,50 0,45 0,37 0,26 0,20 0,20 0,16
Omwisselverhouding 1 op 38 1 op 40 1 op 28 1 op 24 1 op 35 1 op 31 1 op 39 1 op 50