Oproep, agenda, stemresultaten, notulen en andere bijbehorende documenten van de AvA van 14 maart 2007.

 

Oproep

Hieronder is de oproep van de AvA van 14 maart 2007 te downloaden.

Download Oproep AvA 14 maart 2007
(44 kB)

 

Agenda

Hieronder is de agenda van de AvA van 14 maart 2007 te downloaden.

Download Agenda AvA 14 maart 2007
(166 kB)

 

Notariële conceptakte van statutenwijziging

Hieronder is de Notariële conceptakte van statutenwijziging te downloaden.

Download Notariële conceptakte van statutenwijziging AvA 14 maart 2007
(19,9 kB)

 

Doorlopende tekst statuten met voorgestelde wijzging

Hieronder is de Doorlopende tekst statuten te downloaden.

Download Doorlopende tekst statuten met voorgestelde wijziging AvA 14 maart 2007
(153 kB)

 

Keuzedividend 2006

Hieronder is het Keuzedividend 2006 te downloaden.

Download Keuzedividend 2006 AvA 14 maart 2007
(44,6 kB)

 

Omwisselverhouding stockdividend en aandelensplitsing

Hieronder is de Omwisselverhouding stockdividend te downloaden.

Download Omwisselverhouding stockdividend en aandelensplitsing AvA 14 maart 2007
(51,7 kB)

 

Aandelensplitsing

Aandelensplitsing


Onder verwijzing naar de statutenwijziging waartoe in de gewone Algemene vergadering van Aandeelhouders d.d. 14 maart 2007 is besloten en welke op
16 april 2007 van kracht zal worden, deelt Sligro Food Group N.V. mee dat ieder aandeel met een nominale waarde van € 0,12 zal worden gesplitst in twee aandelen met een nominale waarde van € 0,06 elk.


Met Euronext Amsterdam N.V. is afgestemd dat met ingang van 16 april 2007 de aandelen Sligro Food Group N.V. genoteerd zijn met de nieuwe nominale waarde van 0,06 euro. De Euronextcode, fondscode en ISIN-code zijn met ingang van 16 april 2007 respectievelijk NL0000817179, 81717 en NL0000817179.


In verband met de splitsing van de aandelen zal Euroclear Nederland in samenwerking met Kempen & Co N.V. de posities van de aangesloten instellingen per 18 april 2007 (na beurs) verwisselen. Houders van aandelen aan toonder hoeven derhalve geen actie te ondernemen.


Om de splitsing voor de aandeelhouders provisievrij te kunnen uitvoeren, zal aan Members van Euronext Amsterdam N.V. tot en met 30 april 2007, ongeacht het aantal aandelen, een provisie van € 2,- per depotcliënt worden vergoed.

 

Stemresultaten

Hieronder zijn de stemresultaten te downloaden.

Download Stemresultaten AvA 14 maart 2007
(37 kB)

 

Notulen

Hieronder zijn de notulen van de AvA van 14 maart 2007 te downloaden.

Download Notulen AvA 14 maart 2007
(143,1 kB)