Eigen medewerkers

Sligro Food Group streeft ernaar een organisatie te zijn waar tevreden, betrokken en professioneel sterke teams samen de ambitie van de Groep waarmaken.

Bekijk de actuele cijfers

We willen een aantrekkelijke werkgever zijn voor onze huidige en toekomstige medewerkers. In onze wijze van aansturen, begeleiden en ontwikkelen van medewerkers en teams gaan leren en presteren hand in hand. Met onze Talent Management aanpak willen we een sterke verbinding creëren met onze talentvolle medewerkers om ze maximaal te laten uitblinken. Een snel veranderende wereld, met grote demografische verschuivingen en sterke digitale ontwikkelingen, vraagt aandacht voor duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers zodat we samen de uitdagingen aan kunnen gaan die dat met zich meebrengt. Wij zorgen ervoor dat medewerkers snel inzetbaar zijn door een vernieuwd introductieprogramma en een uitgebreid aanbod van maatwerk inwerkprogramma’s per afdeling.

Al jaren streven wij relatief langdurige dienstverbanden na. Dat willen we bereiken door het boeien en binden van medewerkers, onder meer door het stimuleren van groei van medewerkers via zelfregie en het aanbieden van een gestructureerd en uitdagend opleidingsaanbod en ruime loopbaanmogelijkheden.

Ons HR-beleid richten we waar nodig doelgroepgericht in om een goede aansluiting te houden tussen de specifieke behoeften vanuit verschillende segmenten van de arbeidsmarkt en medewerkersgroepen. Dat is nodig in de huidige, krappe arbeidsmarkt, maar ook met het oog op het bevorderen van diversiteit en inclusiviteit binnen de verschillende teams.

We ontwikkelen dit via de vier pijlers van onze visie op medewerkers: mensen & teams, leiderschap, cultuur en organisatie. Dit zien wij als een integraal onderdeel van onze bedrijfsstrategie. Wij hebben de People Strategie en de jaarlijkse People plannen dan ook verankerd in onze bedrijfsstrategie en jaarplancyclus. Hiermee willen we actieve voortgang op deze gebieden realiseren in balans met de overige bedrijfsdoelstellingen.

Groen Bloed

Onze uitgesproken cultuur met de daarin verankerde waarden en normen is een belangrijke pijler onder onze manier van ondernemen. Binnen onze organisatie voel je de passie voor onze producten, diensten en klanten. We zijn wars van status en streven naar transparantie en een sfeer van vertrouwen en respect. Het verbeteren van inzichten door verbinding van collega’s met een rijke Sligro Food Group ervaring en nieuwe talenten vraagt een constructieve dialoog.

Ons ondernemend karakter maakt ons wendbaar en ons kompas geeft de uitgezette koers aan:

Iedere professional in food écht verder brengen.

Dat doen we vanuit onze vijf kernwaarden die gezamenlijk ons Groen Bloed vormen:

  • Ondernemend met lef
  • Samen sterker
  • Kracht in eenvoud
  • Iedere dag beter
  • Trots vanuit passie

Mensen & Teams

Wij zijn succesvol doordat we ons vak verstaan en werken vanuit passie, betrokkenheid, duurzaamheid en ondernemerschap. We werken effectief samen met de juiste mix van mensen en middelen en handelen pragmatisch. Als betrouwbare collega’s zeggen we wat we doen en doen we wat we zeggen. Leren, presteren en vakmanschap gaan bij ons hand in hand.

Leiderschap

Als mens- en resultaatgerichte leiders zijn we breed in de organisatie zichtbaar en tonen we oprechte interesse in onze mensen en klanten. We managen actief en met veel kennis van de dagelijkse praktijk onze operatie, verbeteringen en veranderingen door vanuit heldere kaders te sturen en te begeleiden. Vanuit een heldere visie en voorbeeldgedrag motiveren en inspireren wij om onze mensen in hun kracht te zetten. We stimuleren een veilige leer- en presteeromgeving waarin verbinden, inclusiviteit en focus centraal staan.

Cultuur

Wij zijn trots op onze producten en dienstverlening aan onze klanten en delen een passie voor lekker eten en drinken. We hebben een transparante sfeer waarin we elkaar vertrouwen en respectvol met elkaar omgaan. We sluiten niemand buiten en zijn wars van status. We werken vanuit onze standaarden maar stellen ons ondernemend op. Ons DNA (Groene Bloed, Peper en Zout) is ons moreel kompas. Samen zijn we continu op zoek naar oplossingen en verbeteringen. We verbinden mensen en kennis en vieren onze successen.

Organisatie

Wij zijn een klantgerichte, wendbare organisatie met heldere kaders. We bedienen de klant vanuit diverse kanalen; leidend tot een optimale klantbeleving. We streven continu naar maximale ontzorging van de teams in de operatie zodat deze alle aandacht voor de klant kunnen hebben. Dat doen we vanuit de centrale organisatie. We durven besluiten te nemen vanuit ondernemerschap en onderbouwen dat waar nodig met data. We zijn transparant, plannen realistisch en ambitieus en werken in multidisciplinaire en divers samengestelde teams. We hebben een goede balans tussen het realiseren van de ambitie van vandaag en de innovatie voor morgen. Onze KPI’s zijn helder en sturen effectief onze eigen bijdrage in onze gemeenschappelijke doelen.