Medewerkers

Medewerkers kunnen rekenen op de betrokkenheid van een werkgever die zich verantwoordelijk voelt voor haar mensen. Daarom kunnen medewerkers ook aandeelhouder worden van Sligro Food Group.

De doelstelling van Sligro Food Group is om alle medewerkers aandeelhouder van het bedrijf te laten zijn.

Wij-gevoel

Het behoud van onze Sligro Food Group-cultuur’, onze eigen identiteit, de motivatie, binding en met name de betrokkenheid van de medewerkers zal ook in de toekomst een kritische succesfactor zijn. Die grote betrokkenheid neemt van oudsher een centrale plaats in onze bedrijfscultuur in. Wij zijn van oorsprong immers een familiebedrijf met een sterk ontwikkeld 'wij-gevoel'. Het aandeelhouder zijn speelt daarin een belangrijke rol. Het gaat daarbij niet alleen om het bezitten van aandelen.

Aandelenbezit stimuleren

Bij Sligro Food Group willen wij het duurzaam aandelenbezit in ons eigen bedrijf stimuleren en de eventuele groei van dat bezit koppelen aan onze prestaties. De Groep hanteert voor haar medewerkers al vele jaren de medewerkersparticipatieregeling. Een onderdeel hiervan is de winstdelingsregeling.

Winstdelingsregeling

De winstdelingsregeling bestaat uit aandelen Sligro Food Group. In 2019 werden voor het laatst zogeheten Groen Bloed-certificaten uitgegeven.

Helaas staat de medewerkersparticipatieregeling, en daarmee ook de winstdelingsregeling door fiscale wetgeving onder druk. Aangezien wij waarde hechten aan medewerkersparticipatie, zetten wij de regeling voort zolang dit mogelijk is.