Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 9 juni 2020 

In overeenstemming met de bepalingen van de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ is de Vergadering uitsluitend langs elektronische weg toegankelijk. 

Dit betekent dat de Vergadering niet fysiek bijgewoond kan worden maar via een live stream te volgen zal zijn. Deze is niet interactief, maar aandeelhouders kunnen voorafgaand aan de 
vergadering schriftelijk vragen stellen en gebruik maken van een volmacht en 
steminstructie. 

Klik hier voor de werkwijze, procedure, agenda en overige vergaderstukken voor deze vergadering.  

Protocol voor het stellen van vragen voorafgaand en tijdens de AVA: 

Download Protocol voor vragen stellen, AvA 9 juni 2020 
(190,4 kB)