Algemene Vergadering van Aandeelhouders gaat niet door 

In verband met de alsmaar verslechterende situatie rondom het coronavirus is besloten dat de Algemene Vergadering van 18 maart 2020 niet doorgaat. 

Een nieuwe Algemene Vergadering zal worden bijeengeroepen voor een nog nader te bepalen datum. De oproep daarvoor zal overeenkomstig de daarvoor geldende regels te zijner tijd worden gedaan. 

Veghel, 13 maart 2020 
Directie Sligro Food Group N.V.