Procedure met Jumbo-Coop afgesloten

Op 10 november 2021 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in de zaak die door het consortium Jumbo & Coop werd aangespannen tegen Sligro Food Group, voortvloeiende uit de transactie rond de verkoop van EMTÉ in 2018.

Sligro Food Group heeft vanaf het begin alle verwijten verre van zich geworpen. De stellingen van het consortium ontbeerden feitelijke en juridische basis en Sligro Food Group heeft dat overtuigend aangetoond. De rechtbank heeft alle vorderingen van het consortium integraal afgewezen en Jumbo & Coop veroordeeld in de proceskosten. Deze uitspraak was geheel in lijn met de eerder door Sligro Food Group uitgesproken verwachtingen.

De termijn om hoger beroep in te stellen is op 10 februari 2022 verstreken en het consortium Jumbo & Coop heeft geen gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Daarmee is deze procedure afgesloten.