Nettowinst 2019 Sligro Food Group: € 34 miljoen 

De nettowinst over het boekjaar bedroeg € 34 miljoen. De Ebit van onze 'voort te zetten bedrijfsactiviteiten' kwam uit op € 44 miljoen bij een omzet die met 2,1% toenam tot € 2.395 miljoen. 

Koen Slippens, CEO: "Ons jaarthema in 2019 was ‘Back to Business’. Terugkijkend moeten we vaststellen dat de grote strategische programma’s veel van onze aandacht hebben gevraagd, in een jaar waarin de markt waarin wij actief zijn eveneens de nodige aandacht vroeg. Afnemend consumentenvertrouwen en een stevige kosteninflatie op met name energie en transport, zorgden tezamen voor een uitdagend marktlandschap. Onze inspanningen hebben dit jaar nog niet het beoogde financiële resultaat gebracht maar vormen wel de basis voor groei en rendementsverbetering in de komende jaren en wij denken daarmee dan ook enkele belangrijke strategische stappen te hebben gezet. 

In Nederland stond in 2019 een aantal grote programma’s centraal. De integratie van Sligro en Heineken en de verdere versterking van ons partnership, de voorbereidingen op de transitie naar en de bouw van ons nieuwe online bestelplatform en ERP pakket, de uitwerking van onze ‘Zelfbedieningsgroothandel van de toekomst’, de aanpassing van de organisatie om de dissynergie naar aanleiding van de verkoop van EMTÉ te reduceren en de acquisitie en integratie van De Kweker. 

In België is hard gewerkt aan het verstevigen van onze marktpositie en het fundament, qua infrastructuur en organisatie, dat we daarvoor nodig hebben. Ook in België waren de marktomstandigheden uitdagend, maar konden wij, onder andere door de opening van onze nieuwe locatie in Antwerpen, eind 2018, harder groeien dan de markt. De investeringen en opstartverliezen die daarmee gepaard gingen, drukten fors op het resultaat in België. 

Het komende jaar richten we ons op vijf belangrijke thema’s uit onze langjarige strategie, die we hebben vervat in het jaarthema van 2020: ‘Geef me de Vijf’. Daarin is, naast de afronding van een aantal grote programma’s ook duidelijk de focus op klanttevredenheid en rendementsverbetering gericht. ‘Geef me de Vijf’ staat ook nadrukkelijk voor verbinding. Verbinding tussen afdelingen en tussen hoofdkantoor en regio; want wij denken dat dat de kracht is van Sligro Food Group die we na een periode van veel veranderen weer moeten verstevigen. Na het transitiejaar 2019 gaan wij met energie en vertrouwen 2020 in." 

Download hieronder het volledige persbericht. 

Download Jaarcijfers 2019 
(180,3 kB) 

Jaarverslag 

Het jaarverslag over 2019 verschijnt op 31 januari 2020. In onze trading update van 23 april 2020 zullen wij nader ingaan op de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2020. Op 16 juli 2020 worden de halfjaarcijfers gepubliceerd. 

Wilt u persberichten van Sligro Food Group als e-mail ontvangen? Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres waar u de persberichten wilt ontvangen naar Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl