Jaarcijfers 2020 

Zoals in ons omzetbericht van 6 januari 2021 gemeld, nam onze jaaromzet met 18,7% af als gevolg van de impact die COVID-19 op onze afzetmarkten had. Dat had een netto verlies van € 70 miljoen over het boekjaar tot gevolg. Daarin is de eerder dit jaar toegelichte non cash bijzondere waardevermindering begrepen. Exclusief deze bijzondere waardevermindering beliep het netto verlies € 14 miljoen. In de tweede jaarhelft hebben we een nettowinst van € 2 miljoen gerealiseerd.

Koen Slippens, CEO: “Het jaar 2020 stond qua ontwikkeling van de economie en onze afzetmarkten volledig in het teken van COVID-19. De uitbraak van de pandemie en de daaropvolgende door overheden opgelegde maatregelen troffen onze afzetmarkten fors. Horeca, sportverenigingen, stadions, dagrecreatie, bedrijfscatering en evenementen werden alle zwaar geraakt. Met name het bezorgkanaal werd hard getroffen, met periodes waarin de omzet tot wel 75% afnam. De zelfbediening daarentegen bood voor veel ondernemers een goed alternatief, waardoor de omzet daar zelfs toenam. Het omzetverlies als gevolg van COVID-19 voor de Groep was € 0,5 miljard.

In Nederland hebben we, als gevolg van ons klantenbestand dat goed is verdeeld over de verschillende segmenten van de foodservicemarkt, de zelfbediening in combinatie met bezorging en de kracht van de formule, ons marktaandeel met 2,4% weten te verhogen naar 26,6%. De kortetermijnfocus lag daarnaast op het opvangen van de omzetdaling en het bijsturen op kosten en investeringen om de cash in de organisatie te houden. We zijn daar goed in geslaagd. In België hebben we ons marktaandeel vastgehouden en werd de omzetdaling eveneens goed opgevangen door gerichte ingrepen op de kosten.

Onze financiering en liquiditeit hadden eveneens de aandacht. In constructief overleg met onze banken en financiers hebben we geanticipeerd op verschillende scenario’s en extra ruimte gecreëerd. Het was goed te constateren dat we die extra ruimte uiteindelijk niet nodig hadden gedurende het jaar."

Download hieronder het volledige persbericht. 

Persbericht, jaarcijfers 2020.pdf


Jaarverslag

Het jaarverslag over 2020 wordt gepubliceerd op 5 februari 2021.

Presentatie

De jaarcijfers worden donderdag 28 januari 2021 toegelicht tijdens een digitale persconferentie en in een digitale analistenbijeenkomst.
De presentatie die daar zal worden toegelicht is hier beschikbaar.

In onze trading update van 22 april 2021 zullen wij nader ingaan op de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2021.
Op 22 juli 2021 worden de halfjaarcijfers gepubliceerd.

Wilt u persberichten van Sligro Food Group als e-mail ontvangen? Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres waar u de persberichten wilt ontvangen naar Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl