Persbericht 19 september 2019

Sligro Food Group heeft kennis genomen van een aankondiging van een mogelijke claim aan haar adres van het consortium Jumbo & Coop, voortvloeiend uit de transactie rond de verkoop van EMTÉ aan dit consortium in 2018. In de fase na de transactie heeft de brutowinstmarge van EMTÉ zich volgens de kopers niet in lijn met hun verwachtingen ontwikkeld. 

Sligro Food Group herkent zich niet in de verwijten die door het consortium rond dit thema aan haar adres worden gemaakt en neemt daar afstand van. De omvang van een mogelijke claim is ons in deze fase niet bekend. 

Sligro Food Group bereidt zich voor op de volgende stappen in dit proces en ziet een eventuele juridische procedure met veel vertrouwen tegemoet. 

Veghel, 19 september 2019 

Namens de directie van Sligro Food Group N.V. 
Koen Slippens, CEO 
Rob van der Sluijs, CFO 

Download Persbericht 19 september 2019 
(96 kB) 

Wilt u persberichten van Sligro Food Group in uw mailbox ontvangen? Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres waarop de persberichten binnen moeten komen naar Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl