Protocol voor het stellen van vragen t.b.v. AvA op 9 juni 2020 

In overeenstemming met de bepalingen van de ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ is de Vergadering uitsluitend langs elektronische weg toegankelijk. 

Dit betekent dat de Vergadering niet fysiek bijgewoond kan worden maar via een live stream te volgen zal zijn. Deze is niet interactief. Aandeelhouders kunnen voorafgaand aan de 
vergadering schriftelijk vragen stellen. Daarvoor geldt onderstaand protocol. 

Download Protocol voor vragen stellen, AvA 9 juni 2020 
(190,4 kB)