Sligro resultaten ontwikkelen zich voortvarend 


Bij de publicatie van de jaarcijfers 2001 op 24 januari jl. werd door Sligro voor het jaar 2002 uitgegaan van een autonome omzetgroei van vier à vijf procent en een aantrekkelijke groei van de winst per aandeel. Alle groepsactiviteiten (Van Hoeckel Grootverbruik/Prisma/Sligro) ontwikkelen zich voorspoedig. Wij gaan daarom in de eerste helft van 2002 uit van een totale autonome omzetgroei van vijf à zes procent. Het procentuele bruto-omzetresultaat nam toe door goed margemanagement en door de verder versterkte positie van coöperatieve inkoopvereniging Superunie, waarin Sligro haar retail inkoopactiviteiten heeft ondergebracht. De kosten zijn onder controle en de rentelasten vertonen een behoorlijke daling.

Lees meer in het onderstaande persbericht.

Download Sligro resultaten ontwikkelen zich voortvarend
(338,1 kB)