Trading update eerste kwartaal 2023

Veghel, 20 april 2023 - Sligro Food Group N.V. realiseerde over het eerste kwartaal van 2023 een omzet van € 634 miljoen, een toename van € 166 miljoen of 35,5% ten opzichte van de omzet van € 468 miljoen in het eerste kwartaal van 2022.

First quarter update 2023

De omzettoename in het eerste kwartaal was zoals verwacht positief. In de eerste weken van 2022 was er nog sprake van beperkingen door lockdowns die in de loop van dat kwartaal werden opgeheven. In beide landen hebben we hiermee de markt verslagen en onze positie verder verstevigd.

De omzettoename in Nederland was volledig autonoom. In België stroomde de omzet van de van Metro overgenomen vestigingen in. In het eerste kwartaal realiseerden we daar een omzet van € 31 miljoen. Wij zijn verheugd en trots over de wijze waarop we de vestigingen na overname hebben heropend. De omzetniveaus die we in het eerste kwartaal realiseerden zijn bemoedigend.

Ten aanzien van de resultaten voor het halfjaar doen wij geen concrete voorspellingen. We vestigen de aandacht nogmaals op enkele bijzondere elementen, die met name in de eerste jaarhelft van belang zijn of de grootste impact hebben. In 2022 hadden we een eenmalige boekwinst op de transactie rond Smeding. In 2023 hebben we te maken met de aanvullende amortisatielasten van SAP en de opstartverliezen in de van Metro overgenomen vestigingen. De financieringslasten nemen toe als gevolg van de algemene rente-ontwikkelingen in de markt.

De halfjaarcijfers zullen op 20 juli 2023 worden gepubliceerd.

Namens Sligro Food Group N.V.    

Koen Slippens, CEO
Rob van der Sluijs, CFO

Klik hier voor het volledige persbericht. 

Wilt u persberichten van Sligro Food Group per e-mail ontvangen? Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres waar u de persberichten wil ontvangen naar: 
Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl