De commissarissen van Sligro Food Group gelden als onafhankelijk volgens de best practice bepalingen van artikel III.2.2 van de Nederlandse Corporate Governance Code.

Samenstelling

De Raad van Commissarissen van Sligro Food Group is samengesteld uit vijf personen.

Dirk Anbeek (1963)

 • Commissaris Sligro Food Group (voorzitter)
 • Nederlandse nationaliteit (m)
 • Benoemd in 2023
 • Herbenoembaar
 • Lid Raad van Commissarissen GVB Amsterdam
 • Bestuurslid Nationaal Fonds 4 en 5 mei

Gert van de Weerdhof (1966)

 • Commissaris Sligro Food Group
 • Nederlandse nationaliteit (m)
 • Benoemd in 2017, herbenoemd in 2021
 • Niet herbenoembaar
 • Lid RvC Wereldhave N.V.
 • Voorzitter RvC Ctac NV
 • Lid RvC Accel Group
 • Bestuurslid Mercy Ship Holland B.V.
 • Lid Raad van Toezicht Wereld Natuur Fonds

Angelique de Vries - Schipperijn (1968)

 • Commissaris Sligro Food Group
 • Nederlandse nationaliteit (v)
 • Benoemd in 2022
 • Herbenoembaar
 • Lid Raad van Toezicht van Het Noordbrabants Museum

Inge Plochaet (1968)

 • Commissaris Sligro Food Group
 • Belgische nationaliteit (v)
 • Benoemd in 2022
 • Herbenoembaar

Aart Duijzer (1963)

 • Commissaris Sligro Food Group
 • Nederlandse nationaliteit (m)
 • Benoemd in 2022
 • Herbenoembaar
 • Lid RvC Koninklijke Sanders
 • Lid RvC Koninklijke Barenbrug

Rooster van Aftreden

 

Hieronder is per commissaris weergegeven wat het jaar van aftreden is en de mogelijkheid om opnieuw benoemd te worden als commissaris van Sligro Food Group.

 
2025 aftredendG. van de Weerdhofniet herbenoembaar
2026 aftredendA. de Vries - Schipperijnherbenoembaar
2026 aftredendI. Plochaetherbenoembaar
2026 aftredendA. Duijzerherbenoembaar
2027 aftredendD. Anbeekherbenoembaar

Commissies

Audit commissie

De Audit commissie bestaat uit de commissarissen de heer Duijzer (voorzitter) en mevrouw Plochaet.

Remuneratie- en Benoemingscommissie

De Remuneratie- en Benoemingscommissie bestaat uit de commissarissen de heer van de Weerdhof (voorzitter) en de heer Anbeek.

Profielschets

De Raad van Commissarissen van Sligro Food Group heeft een profielschets vastgesteld inzake de gewenste samenstelling en omvang van de Raad van Commissarissen alsmede de voor Sligro Food Group gewenste kennis en ervaring van individuele commissarissen.

Deze profielschets zal van tijd tot tijd worden geëvalueerd en getoetst aan de maatschappelijke ontwikkelingen en eventuele strategische veranderingen bij Sligro Food Group en zo nodig worden aangepast. In onderstaande PDF is de profielschets van de Raad van Commissarissen van Sligro Food Group weergegeven, vastgesteld op 13 december 2023 te Veghel.

Download Profielschets Raad van Commissarissen