Aandeleninformatie

Sinds 20 oktober 1989 is Sligro Food Group genoteerd aan Euronext Amsterdam. Op deze pagina vindt u informatie over onder andere de notering, de security code en het dividend.

Aandeelgegevens

Een aandeel van Sligro Food Group heeft een nominale waarde van € 0,06. Ultimo 2019 bedraagt het aantal uitstaande aandelen 44.108.415. Zie ook het overzicht 'Wijzigingen in aandelenkapitaal' hieronder.

Notering

De aandelen van Sligro Food Group worden verhandeld op de Euronext Amsterdam N.V. Sligro Food Group is opgenomen in de AScX-Index.

Security code

De ISIN-code NL 0000817179.

Verdeling aandelenkapitaal

 

Particulier Instituten Totaal
in % 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Nederland 53 53 21 23 74 76
UK     8 7 8 7
USA     4 5 4 5
Overige landen     3 1 3 1
             
Totaal 53 53 36 36 89

89

 

Wijzigingen in aandelenkapitaal

 

Verloopoverzicht aandelen (x 1000 stuks) 2019 2018 2017 2016
         
Geplaatst primo 44.255 44.255 44.255 44.255
Ingekochte aandelen (cumulatief) ¹)   (111) (290) (375)
         
Uitstaand ultimo 44.108 44.144 43.965 43.880
         
Gemiddeld uitstaand   44.099 43.944 43.858
       

¹) Naar tijdsgelang verwerkt in het aantal gemiddeld geplaatste aandelen.

Splitsingen

De aandelen Sligro Food Group zijn gesplitst in 1995 (2 op 1), 1998 (2,5 op 1), 2003 (2 op 1), 2007 (2 op 1).

Dividendbeleid

Regulier en variabel dividend
Sligro Food Group streeft naar een reguliere dividenduitkering in contanten van circa 60% van het resultaat na belastingen, exclusief buitengewoon resultaat.
Afhankelijk van de ontwikkeling van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie kan worden voorgesteld om een variabel dividend uit te keren.

Interimdividend en slotdividend
Het dividend wordt in twee termijnen betaald, bestaande uit een interimdividend in de tweede helft van het jaar en een slotdividend na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.