Trading update eerste kwartaal 2024

Veghel, 18 april 2024 - Sligro Food Group N.V. realiseerde over het eerste kwartaal van 2024 een omzet van € 652 miljoen, een toename van € 18 miljoen of 2,7% ten opzichte van de omzet van € 634 miljoen in het eerste kwartaal van 2023.

omzettabel

De omzettoename in het eerste kwartaal was zoals verwacht licht positief en was volledig autonoom.

In Nederland nam de omzet met 3,8% toe, in lijn met de beweging die we ook in de markt zien. De aanwas van nieuwe klanten en uitbreiding van pakketten bij bestaande klanten verloopt goed. De consument is echter nog terughoudend met bestedingen, waardoor onze professionele klanten individueel minder volume inkopen op dit moment.

In België nam de omzet met 3,2% af. Het uitloopeffect van klanten die we vorig jaar verloren in de bezorging in Antwerpen heeft zoals verwacht ook nog impact op de omzetontwikkeling in de eerste kwartalen van 2024. De aanwas van nieuwe klanten verloopt voorspoedig en we zien ook al enkele van de vorig jaar verloren klanten terugkeren. In de zelfbedieningsvestigingen van Sligro-M nam de omzet toe tot € 37 miljoen, in vergelijking met € 31 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

De impact van inflatie op onze omzet vlakte af in het eerste kwartaal en ligt rond de 3%. 

Nu meer en meer retailers vroegtijdig stoppen met de verkoop van tabak, zien we een volumeverschuiving naar de verkooplocaties van enkele van onze klanten. Ons tabaksaandeel nam daardoor in het eerste kwartaal toe tot 9,2% van de omzet. Zelf stoppen wij met de verkoop van tabak per 1 juli 2024, met uitzondering van enkele contracten met een looptijd tot eind 2024. Vanaf 2025 verkopen wij geen tabak meer.

Wij houden de komende tijd onverminderd focus op de realisatie van de bouwstenen onder het plan richting 2025, die we hebben gepresenteerd tijdens onze capital markets day van vorig jaar.

Ten aanzien van de resultaten voor het halfjaar doen wij geen concrete voorspellingen. De halfjaarcijfers zullen op 18 juli worden gepubliceerd.

Namens Sligro Food Group N.V.    

Koen Slippens, CEO
Rob van der Sluijs, CFO

Klik hier voor het persbericht in PDF-formaat 

Wilt u persberichten van Sligro Food Group per e-mail ontvangen? Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres waar u de persberichten wil ontvangen naar: 
Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl 

Laatste stap naar emissievrije stadsdistributie in Amsterdam

Bij de Sligro Bezorgservicevestiging in Amsterdam is gestart met de uitbreiding van de laadinfrastructuur ten behoeve van de elektrische vrachtwagens.

In 2023 werd het eerste zogeheten ‘laadplein’ met 18 laadpalen aangelegd. Die waren nodig om de 25 nieuwe elektrische vrachtwagens te kunnen laden. Vorige week is gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van het twééde laadplein. Dit is bestemd voor nog eens 25 elektrische vrachtwagens, waarvan de eerste in april wordt geleverd. Daarna volgt er iedere week één.

aanleg laadplein Amsterdam

Het tweede laadplein is vanaf half april operationeel en dan beschikt de vestiging in Amsterdam over 36 laadpalen. Dit is voldoende om alle, meer dan 50 elektrische vrachtwagens te kunnen opladen. In de loop van 2024 kan hiermee de binnenstad van Amsterdam al volledig elektrisch beleverd worden. Hiermee is Sligro voorbereid op de uitstootvrije zones die in 2025 in Amsterdam van kracht worden. 

Sligro verdient keurmerk PSO ‘Trede 2’

Bij Sligro is werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie een vanzelfsprekendheid. Wij vinden het belangrijk dat iedereen een kans krijgt om mee te doen op de arbeidsmarkt en dus ook bij Sligro kan werken. Het PSO keurmerk Trede 2 is het resultaat van de inzet en betrokkenheid van de hele organisatie en daar zijn we best trots op!

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het is een instrument dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De PSO brengt op bedrijfsniveau de verhouding in kaart tussen het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en het totale aantal werkzame medewerkers. 

De Prestatieladder Socialer Ondernemen bestaat uit vijf prestatieniveaus waarvoor een PSO-keurmerk uitgegeven kan worden, van Aspirant-status tot en met Trede 3. Sligro Food Group heeft het keurmerk voor Trede 2 gekregen. 

PSO

Het doel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen is de arbeidsparticipatie verhogen van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en dat voor alle soorten werkgevers: van mkb tot multinational, en van bakker tot accountantskantoor. Een organisatie die gecertificeerd is op een PSO-trede behoort tot de koplopers als het gaat om werkgelegenheid voor de PSO-doelgroep.

PSO uitgelegd in twee minuten

Publicatie jaarverslag

Het jaarverslag van Sligro Food Group N.V. over 2023 is op 8 februari 2024 gepubliceerd.

Het jaarverslag is via Jaarverslag 2023 of de menubalk bovenaan deze pagina in verschillende formats beschikbaar, in een online versie, als PDF en als ESEF-rapportage.

Een gedrukte versie is binnenkort beschikbaar en deze kunt u bestellen door een e-mail te sturen naar Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl 
Degenen die op onze mailinglijst voor het jaarverslag staan hoeven niet te mailen, zij ontvangen per post een gedrukt exemplaar. 

Veghel, 8 februari 2024

Jaarcijfers 2023 

In een turbulent jaar wisten we in zowel Nederland als België ons marktaandeel te vergroten. De operationele prestaties verbeterden waardoor de ebitda met € 11 miljoen toenam tot € 137 miljoen. De nettowinst over het boekjaar werd gedrukt door incidentele lasten en bedroeg over 2023 € 6 miljoen.

Koen Slippens, CEO: “Na in 2022 relatief veel druk op de operatie en supply chain die wereldwijd behoorlijk van slag was te hebben ervaren, stond 2023 in het teken van het herstellen van de rust. De basis dienstverlening moest beter en bovendien efficiënter, mede met het oog op de nog altijd stevige kosteninflatie. We zijn daar, alles overwegend, goed in geslaagd met een sterk verbeterde, maar bovenal stabiele, gemiddelde servicegraad en tijdigheid van leveren. 

Onze klanten hadden en hebben meer dan ooit behoefte aan een goede en betrouwbare dienstverlening en we zien op dit vlak nog verdere verbeterkansen in 2024. Immers, ondanks de prima gemiddelde prestatie in 2023, ervaren individuele klanten soms toch nog een minder goede service en dat kan een reden zijn om dan te switchen van leverancier. Die problematiek speelde ook bij onze concurrenten. We verwelkomden veel nieuwe klanten maar zagen er ook vertrekken. Per saldo viel de balans voor ons positief uit en wonnen we in beide markten marktaandeel. 

De markt is volop in beweging en onze klanten zijn in toenemende mate kritisch op prijs. Dat is niet verwonderlijk aangezien zij op nagenoeg alle elementen van hun bedrijfsmodel worden geconfronteerd met stijgende kosten door de hoge inflatie. Bovendien zagen veel van onze klanten na de zomer de toenemende terughoudendheid van de consument op bestedingen in het out of home kanaal. Dat had tot gevolg dat we scherp aan de wind moesten varen qua prijsbeleid en middels assortimentskeuzes en diensten onze klanten moesten ondersteunen om ondanks de prijsinflatie toch een acceptabele menuprijs te kunnen blijven bieden. We denken daar zeer behoorlijk in te zijn geslaagd maar het thema blijft ook de komende tijd nog actueel en vraagt dus onze blijvende aandacht.”
 

Volledig persbericht jaarcijfers 2023 


Persbijeenkomst en analistenbijeenkomst 

De jaarcijfers worden op donderdag 8 februari 2024 toegelicht.
11:00 uur: persbijeenkomst
13:30 uur: analistenbijeenkomst
Sligro Amsterdam, Van der Madeweg 39


Presentatie jaarcijfers 2023 


In onze trading update op 18 april 2024 zullen wij nader ingaan op de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2024. Op 18 juli 2024 worden de halfjaarcijfers gepubliceerd.

Wilt u persberichten van Sligro Food Group als e-mail ontvangen? Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres waar u de persberichten wilt ontvangen naar Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl 

De omzet van Sligro Food Group N.V. over 2023 bedroeg € 2.859 miljoen

De omzet van Sligro Food Group N.V. over 2023 bedroeg € 2.859 miljoen, een toename van 15,2% ten opzichte van de omzet ad € 2.483 miljoen in 2022, waarvan 8,8% autonoom.

Klik hieronder voor het volledige persbericht. 

Persbericht, omzet 2023

Op donderdag 8 februari 2024 vóór beurs publiceert Sligro Food Group haar volledige jaarresultaten en jaarverslag over 2023. 

Wilt u persberichten van Sligro Food Group in uw mailbox ontvangen? 
Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres waar u de persberichten wilt ontvangen naar Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl 

Overname deel transportactiviteiten van Simon Loos afgerond

Sligro Food Group N.V. deelt mede dat de transactie van de op 1 december 2023 aangekondigde overname van de verkoop van de bestaande transportactiviteiten van Simon Loos Transport B.V. voor Sligro Food Group, naar Sligro Food Group Transport B.V. en Koninklijke Euser B.V. vandaag succesvol is afgerond. 

Dit houdt in dat de transportactiviteiten ten behoeve van de Sligro Bezorgservice locaties in Amsterdam, Berkel en Rodenrijs en Drachten zijn overgegaan naar Sligro Food Group Transport B.V. De transportactiviteiten voor de Sligro Bezorgservice locaties in Vianen, Vlissingen en Sluis zijn aan Koninklijke Euser B.V. overgedragen. 

Open hier het persbericht in PDF.


Veghel, 2 januari 2024

Namens Sligro Food Group N.V.    

Koen Slippens, CEO
Rob van der Sluijs, CFO

Tel. +31 413 34 35 00

 

Wilt u persberichten van Sligro Food Group per e-mail ontvangen? Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres waar u de persberichten wil ontvangen naar: 
Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl 

Sligro en De Rooi Pannen breiden Sligro Young Talent Academy uit.

Na een succesvolle eerste editie in schooljaar 2022-2023 krijgt de Sligro Young Talent Academy dit schooljaar een groots vervolg. Dit initiatief van Sligro en De Rooi Pannen Tilburg Horeca biedt een unieke, inspirerende leerervaring aan maar liefst zestig studenten die een opleiding tot kok of gastheer/gastvrouw volgen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van de dertig studenten die deelnamen aan de eerste editie. 

Unieke leermogelijkheid
De Sligro Young Talent Academy is een opleidingstraject van vijf dagen, verspreid over het schooljaar. Elke cursusdag vindt plaats in het ZiN Inspiratielab van Sligro, waarbij steeds een ander thema centraal staat. Studenten krijgen een unieke mogelijkheid om te leren en te ontdekken in de praktijk - naast de lessen die zij op school volgen en hun stage. Het programma van de Sligro Young Talent Academy biedt bovendien volop ruimte om in te spelen op actuele trends en ontwikkelingen, wat in het reguliere onderwijs moeilijker te organiseren is. In verschillende masterclasses - verzorgd door toonaangevende (horeca)experts, Sligro medewerkers én producenten - krijgen de studenten veel nieuwe inzichten en ideeën met betrekking tot hun (toekomstige) werkveld.

Talent Award


Promotie voor het horecavak
Het eerste leerjaar van de Sligro Young Talent Academy kon rekenen op zoveel enthousiasme dat Sligro en De Rooi Pannen samen besloten het aantal leerplaatsen voor de tweede editie te verdubbelen, van dertig naar zestig studenten.

Hemko van Wezel (directeur marketing van Sligro): “We zijn de Sligro Young Talent Academy gestart om jongeren enthousiast te maken voor het horecavak. Zodat het volgen van een horeca-opleiding aantrekkelijker wordt en jong talent behouden blijft voor dit mooie vak. Het is dan ook prachtig om te zien hoe enthousiast de pilot is ontvangen; in het bijzonder door de studenten zelf. Tegelijkertijd was het voor ons erg inspirerend om écht in contact te komen met deze studenten. Om samen te sparren over vraagstukken in onze wereld van eten en drinken en om te ontdekken hoe zij kijken naar de keuken van morgen. Zij zijn de toekomst. We kijken dan ook uit naar het vervolg van de Sligro Young Talent Academy.”

Echt waardevol
Tim de Groot (adjunct-directeur De Rooi Pannen Tilburg Horeca): “Centraal in ons onderwijs staat het woord “echt”: we geven onze studenten een belangrijke theoretische basis mee, maar ze leren het meest als het echt is. Dat doen we al jaren met mooie stages in de horeca en in onze drukbezochte restaurants op school. De Sligro Young Talent Academy is daar een fantastische en waardevolle toevoeging op. De masterclasses van professionals maakten afgelopen jaar veel indruk op onze studenten en de inspirerende omgeving van het ZiN Inspiratielab van Sligro maakt echt wat los bij ze. We zijn dan ook enorm trots en blij dat we deze samenwerking door kunnen zetten en zelfs uit kunnen breiden.”

Neem voor meer informatie over de Sligro Young Talent Academy contact op met ZiN Inspiratielab via telefoonnummer 0413 – 373141 of via zininspiratielab@sligro.nl.

Eerste twee elektrische vrachtwagens vanuit BS Breda

Stap voor stap maakt Sligro Food Group vorderingen in het verduurzamen van transport. Vanaf week 47 rijden twee elektrische vrachtwagens vanuit de bezorgservice in Breda, via transportpartner Ploeger Logistics. 

Vanaf dat moment rijden er in totaal 32 elektrische vrachtwagens voor Sligro Food Group. Achttien daarvan zijn van het eigen transportbedrijf Sligro Food Group Transport. Deze rijden allemaal vanuit de bezorgservice in Amsterdam. 

De overige veertien vrachtwagens zijn afkomstig van onze transportpartners en rijden vanuit de bezorgservices in Amsterdam, Berkel en Rodenrijs en vanaf week 47 in Breda. Hiervoor werden twee nieuwe laadpalen voor vrachtwagens geïnstalleerd.

Succesvolle vierde editie 'Samen op weg naar duurzaam'

ZiN Inspiratielab stond op 23 november in het teken van duurzaamheid. 123 foodprofessionals bezochten de vierde editie van ‘Samen op weg naar duurzaam’. Een dag vol nieuwe inzichten, interessante ontmoetingen en lekkere en duurzame innovaties. 

De dag werd geopend door Dries Bögels, CCO van Sligro Food Group. Hij vertelde over het belang van duurzaamheid binnen de foodservice en welke keuzes Sligro Food Group daarin maakt. Ook introduceerde hij de eerste plasticvrije koffiebeker tijdens het event. Deze plasticvrije wegwerpbeker voldoet aan de eisen van de SUP-wetgeving. Een mooie nieuwe innovatie dus!

De keynote spreker van de dag was Kees-Willem Rademakers, docent en onderzoeker logistiek bij de Hogeschool van Amsterdam. Hij nam het publiek mee in zijn visie over de logistiek in de foodservice. Hij is ervan overtuigd dat logistiek aan de basis ligt om mensen in stedelijke regio’s in de toekomst te kunnen blijven voeden en de leefbaarheid te verbeteren. 

Na de keynote namen de foodprofessionals deel aan verschillende masterclasses. De deelnemers konden vragen stellen over de SUP-wetgeving, werden voorbereid op het vele werk van de CSRD of proefden Oerhollandse gerechten van de chef. Daarnaast was er een exclusieve masterclass, onder leiding van Lucas Simons, waarmee je aan de slag ging om grote, complexe duurzaamheidsuitdagingen te begrijpen en aan te pakken. 

Na de masterclasses was het tijd om rond te lopen op het XL Meet&Greet plein in de zelfbedieningsgroothandel. Bijna dertig leveranciers stonden klaar om de foodprofessionals te voorzien van een vegan bitterbal, vegan kibbeling of een stukje natuurvlees. 

Tot slot sloot Joël Broekaert, restaurantrecensent en culinair journalist bij NRC, de dag af met zijn visie op duurzaamheid. Duurzaamheid hoeft niet alleen maar vegetarisch en biologisch te zijn, maar verhoudt zich juist ook tot mooie, oude ambachtelijke tradities. Zijn boodschap was duidelijk: Hoe kunnen we samen zorgen dat we de wereld een klein beetje beter maken? 

Een mooie waardevolle dag voor 123 foodprofessionals. Op naar de vijfde editie! 

Terugblik