Sligro Food Group heeft bod uitgebracht op Metro-activiteiten in België

In relatie tot de gerechtelijke reorganisatie van Makro Cash & Carry Belgium NV/SA maakten wij op 10 oktober jongstleden bekend dat wij mogelijkheden zien waar het de Metro-activiteiten betreft. Wij hebben ons destijds bij de gerechtsmandatarissen aangemeld als geïnteresseerde partij.

Wij hebben onderzocht of en zo ja op welke wijze en onder welke voorwaarden wij Metro-activiteiten kunnen combineren met die van Sligro Food Group. Dat heeft geresulteerd in een concrete bieding die wij vandaag bij de gerechtsmandatarissen hebben aangeboden. Zij geven nu invulling aan de volgende fase in dit proces, wat naar verwachting enige tijd in beslag zal nemen. Wij doen daarom op dit moment nog geen verdere mededelingen over de inhoud van ons bod.

Veghel, 15 november 2022

Namens Sligro Food Group N.V.    

Koen Slippens, CEO
Rob van der Sluijs, CFO

Tel. +31 413 34 35 00

 

Wilt u persberichten van Sligro Food Group per e-mail ontvangen? Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres waar u de persberichten wil ontvangen naar: 
Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl 

Download Trading Update Q3 2022 

Trading update derde kwartaal 2022 

De omzet nam in het derde kwartaal van 2022 met 17,1% toe ten opzichte van vorig jaar. Deze toename was volledig autonoom. Cumulatief nam de omzet over de eerste drie kwartalen van 2022 toe met 32,5%.

De totale omzet kan als volgt worden verdeeld:

Omzet Q3 2022

In Nederland nam de omzet in het derde kwartaal met 14,8% toe ten opzichte van vorig jaar, cumulatief was sprake van een toename van 31,1%.

Met die groei presteren we ruim boven de markt in Nederland. De markt groeide in de eerste negen periodes (week 1-36) volgens de definitie van Foodstep met 30,5%. Onder diezelfde definitie nam de omzet van Sligro Food Group in de eerste negen maanden (week 1-39) met 42,5% toe.

In België nam de omzet in het derde kwartaal met 43,5% toe ten opzichte van vorig jaar, cumulatief was sprake van een toename van 46,7%. We hebben geen duidelijke marktcijfers ter beschikking, maar op basis van onze eigen waarnemingen zijn wij ervan overtuigd  ook in België de markt met deze groei ruimschoots te hebben verslagen.

In vergelijking met het omzetniveau vóór COVID (2019) lag de omzet voor de groep in het derde kwartaal 6% hoger (Q1: -15%, Q2: +4%, Q3: +6%).

De inflatie liep in het kwartaal nog wat verder op. Daar waar mogelijk compenseren wij dat en geven het overige deel door in de prijs. Dat prijseffect ligt cumulatief rond de 8%.

Download Trading Update Q3 2022 
 

Wilt u persberichten van Sligro Food Group per e-mail ontvangen?
Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres waar u de persberichten wil ontvangen naar Charissa Kleij:ckleij@sligro.nl 

Sligro Food Group heeft zich formeel aangemeld als geïnteresseerde partij voor Metro-activiteiten in België

De ondernemingsrechtbank in Antwerpen heeft op dinsdag 14 september het verzoek tot bescherming tegen schuldeisers en een gerechtelijke reorganisatie van Makro Cash & Carry Belgium NV/SA ingewilligd en gerechtsmandatarissen aangesteld om dit proces te begeleiden. In Makro Cash & Carry Belgium NV/SA zijn zowel de Makro als Metro cash & carry activiteiten in België ondergebracht. Overigens is het opmerkelijk dat de op het oog sterk verweven entiteit Metro Delivery Service NV/SA geen deel uitmaakt van deze procedure.

Het was reeds eerder bekend dat Sligro Food Group mogelijkheden ziet waar het de Metro-activiteiten betreft. Wij hebben ons daarom bij de gerechtsmandatarissen formeel aangemeld als geïnteresseerde partij.

De gerechtsmandatarissen zijn een proces gestart om te komen tot verkoop van het geheel van deze activiteiten of onderdelen daarvan aan geïnteresseerde partijen. Dat proces zal de komende maanden worden doorlopen en in die periode onderzoeken wij of en zo ja op welke wijze en onder welke voorwaarden wij Metro-activiteiten kunnen combineren met die van Sligro Food Group en daarmee een toekomst kunnen bieden aan een groot deel van de Metro werknemers.

Het is op dit moment nog niet mogelijk concrete uitspraken te doen over de mogelijke uitkomsten van dit traject.

Veghel, 10 oktober 2022

Namens Sligro Food Group N.V.    

Koen Slippens, CEO
Rob van der Sluijs, CFO

Tel. +31 413 34 35 00

 

Wilt u persberichten van Sligro Food Group per e-mail ontvangen? Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres waar u de persberichten wil ontvangen naar: 
Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl 

Sligro in Haarlem heropend

Volledig vernieuwd 
De afgelopen periode is de vestiging compleet verbouwd. Het resultaat mag er zijn. Het assortiment is uitgebreid inclusief een compleet nieuwe versafdeling met een divers aanbod vlees, vis, wild & gevogelte, groenten & fruit en brood & banket.

Duurzaam
Er is veel geïnvesteerd in de duurzaamheid van het pand. Net als alle andere recente Sligropanden is ook dit nu volledig gasloos. Verwarming gebeurt via warmteterugwinning uit de koelinstallaties, waarmee zo’n 65.000 m3 gas wordt bespaard en waardoor de CO2-uitstoot met 118.000 kilo gereduceerd wordt. De koelinstallaties werken met behulp van 100% natuurlijk koudemiddel. Met LED-verlichting wordt 49% energie bespaard en het parkeerterrein is voorzien van laadpalen.  

Kees Kiestra, directeur zelfbedieningsgroothandels: “De complete verbouwing van onze groothandel was een enorme klus, want wij bleven gewoon in bedrijf en we hebben geprobeerd de overlast voor onze klanten tot een minimum te beperken. Dat is prima gelukt en naarmate de verbouwing vorderde werden de klanten bijna enthousiaster dan wijzelf! Echt elke horecaondernemer en MKB-er kan bij ons terecht voor zijn bedrijfsmatige inkopen”.

Video-impressie

Bouw Sligro BS in Gent gestart

In Gent is de nieuwbouw gestart van een distributiecentrum voor bezorging naar onze foodserviceklanten in België. In ons jargon een ‘Sligro BS’. Daarmee ontstaat in België een met Nederland vergelijkbare logistieke infrastructuur voor zelfbedienings- en bezorgserviceklanten. Deze uitbreiding is nodig om de groei van de omzet en het aantal bezorgklanten in België optimaal te kunnen verwerken. De verwachte oplevering is in Q2 2023.

Video-impressie

Analistenbijeenkomst halfjaarcijfers 2022

Donderdag 21 juli 2022, 13.30 uur 

Voor analisten is er een bijeenkomst om 13:30 uur (ontvangst met lunch vanaf 12:30 uur), waarbij Koen Slippens (CEO) en Rob van der Sluijs (CFO), een toelichting op de cijfers zullen geven.

Open hier de presentatie

Bent u analist en wilt u bij deze bijeenkomst aanwezig zijn? Dan kunt u zich aanmelden bij Charissa Kleij via: ckleij@sligro.nl

Locatie
Sligro ZB Amsterdam
Van der Madeweg 39
1115 RD Amsterdam-Duivendrecht

Halfjaarcijfers 2022

Omzet en resultaat herstelt, dividendbeleid wordt hervat

21 juli 2022 - De omzet van de Groep over het eerste halfjaar 2022 bedroeg € 1.129 miljoen, een toename van 43,3% ten opzichte van dezelfde periode in 2021 (Q2: toename van 43,7%). De Ebitda van de Groep nam toe met € 30 miljoen naar € 65 miljoen. De nettowinst over het eerste halfjaar bedraagt € 23 miljoen.

Koen Slippens, CEO: "Het herstel van onze afzetmarkten in Nederland en België was al zichtbaar in het eerste kwartaal en kreeg een krachtig vervolg in het tweede kwartaal. Dat werd deels gedreven door een oplopende prijsinflatie (ca. 7% in het eerste halfjaar), maar daarnaast ook een forse volumetoename. Hoewel het peil van het consumentenvertrouwen in Nederland en België anders doet vermoeden, liepen de bestedingen in de horeca, pretparken en uitgaansgelegenheden maand na maand verder op. Ook de evenementenbranche draaide weer op volle toeren.

Wij zijn zeer verheugd met dit krachtige herstel, al brengt het enorme opschalen ook grote operationele uitdagingen met zich mee. Het oplossen van schaarste in de supply chain, personeelstekorten, tekorten in transport en het verwerken van de hoge inflatie op producten en diensten, vraagt alle aandacht en inzet van onze mensen en partners. Onze klanten worden met soortgelijke problemen geconfronteerd. Wij hebben een enorme waardering voor onze klanten, collega’s en partners die onder deze omstandigheden elke dag gaan voor het beste resultaat, ook al is dat niet altijd op het niveau wat we idealiter met elkaar nastreven.

Ook in onze resultaten zijn de genoemde effecten duidelijk zichtbaar. Omzet, marge en kosten namen allen stevig toe, maar we wisten per saldo het nettoverlies exclusief boekwinst van € 7 miljoen van vorig jaar om te buigen naar een nettowinst exclusief boekwinst van € 7 miljoen over de eerste jaarhelft. Daar kwam de onbelaste boekwinst op de verkoop van ons belang in Smeding van € 16 miljoen nog bovenop.

Door de combinatie van herstel van het resultaat en versteviging van onze financiële positie, zien wij weer ruimte voor hervatting van ons dividendbeleid. We hebben besloten later dit jaar een interim dividend van € 0,30 per aandeel uit te keren.

Voor de tweede jaarhelft gaan wij niet uit van een forse impact van een recessie noch COVID, al weten we wat we moeten doen mocht dat toch het geval zijn. De aandacht zal vooral uitgaan naar het stabiliseren van de operatie na de turbulente herstart. Dit zal ook de kostenbeheersing ten goede komen. Wij gaan met een positief gevoel en veel energie de tweede jaarhelft in, want het gaat goed, maar niet vanzelf!”

Klik hier voor het volledige persbericht

Wilt u persberichten van Sligro Food Group voortaan per e-mail ontvangen?
Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres naar Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl

Trading update eerste kwartaal 2022

Veghel, 21 april 2022 - Sligro Food Group N.V. realiseerde over het eerste kwartaal van 2022 een omzet van € 468 miljoen, een toename van € 140 miljoen of 42,7% ten opzichte van de omzet van € 328 miljoen in 2021.

Gedurende het kwartaal zagen we een sterk herstel van onze omzetten. In januari verkeerden we nog grotendeels in een lockdown, in februari zagen we week na week herstel en tegen het einde van maart lag de omzet in vrijwel alle klantsegmenten, alsmede het totaal, weer op het niveau van voor COVID.

Wij verwachten dat het herstel van onze afzetmarkten zich de komende kwartalen nog zal doorzetten. De ontwikkelingen na de zomer zijn mede afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne en daarmee minder goed te voorspellen. Wij richten ons vooral op de kansen die ons de komende tijd geboden worden in een markt in herstel in Nederland en België.

Wij onthouden ons van een concrete voorspelling van de halfjaarresultaten. De halfjaarcijfers zullen op 21 juli a.s. worden gepubliceerd.

Namens Sligro Food Group N.V.    

Koen Slippens, CEO
Rob van der Sluijs, CFO

Klik hier voor het volledige persbericht. 

Wilt u persberichten van Sligro Food Group per e-mail ontvangen? Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres waar u de persberichten wil ontvangen naar: 
Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl 

Procedure met Jumbo-Coop afgesloten

Op 10 november 2021 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in de zaak die door het consortium Jumbo & Coop werd aangespannen tegen Sligro Food Group, voortvloeiende uit de transactie rond de verkoop van EMTÉ in 2018.

Sligro Food Group heeft vanaf het begin alle verwijten verre van zich geworpen. De stellingen van het consortium ontbeerden feitelijke en juridische basis en Sligro Food Group heeft dat overtuigend aangetoond. De rechtbank heeft alle vorderingen van het consortium integraal afgewezen en Jumbo & Coop veroordeeld in de proceskosten. Deze uitspraak was geheel in lijn met de eerder door Sligro Food Group uitgesproken verwachtingen.

De termijn om hoger beroep in te stellen is op 10 februari 2022 verstreken en het consortium Jumbo & Coop heeft geen gebruik gemaakt van die mogelijkheid. Daarmee is deze procedure afgesloten.

 

Jaarverslag 2021 

Op donderdag 3 februari 2022 publiceerde Sligro Food Group het jaarverslag over 2021. 

Klik hier om naar het jaarverslag te gaan >>>

Een gedrukte versie is vanaf 22 februari beschikbaar en kunt u bestellen door een e-mail te sturen naar Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl 

Degenen die op onze mailinglijst voor het jaarverslag staan hoeven niet te mailen, zij ontvangen per post een gedrukt exemplaar.