Aanvulling / update voor aandeelhouders t.b.v. de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Verduidelijking paragraaf ter benadrukking van aangelegenheden in de controleverklaring van Deloitte.

Als gevolg van ingekomen vragen voorafgaande aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verwijzen wij naar bijgaande brief. 

Klik hier voor de volledige brief

Sligro-M

Sligro-M bestaat uit negen voormalige Metro-groothandels in België en is sinds januari 2023 onderdeel van Sligro Food Group

Sligro-M

Sligro-M is de groothandelspartner voor ondernemers, food professionals, die staan geregistreerd onder de categorie ‘voeding’ bij de KBO.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gehouden op woensdag 22 maart 2023, 10.30 uur.

Aandeelhouders van Sligro Food Group N.V. worden opgeroepen deel te nemen aan de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op woensdag 22 maart 2023 om 10.30 uur, Corridor 11 (5466 RB) Veghel.

Klik hier voor meer informatie

 

Publicatie jaarverslag

Het jaarverslag van Sligro Food Group N.V. over 2022 is op 6 februari 2023 gepubliceerd, conform de informatie in ons persbericht op 2 februari jongstleden over de jaarcijfers 2022.   

Het jaarverslag is via deze website op verschillende manieren en in verschillende formats beschikbaar, in een online versie, als PDF en als ESEF-rapportage.

Een gedrukte versie is binnenkort beschikbaar en deze kunt u bestellen door een e-mail te sturen naar Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl 
Degenen die op onze mailinglijst voor het jaarverslag staan hoeven niet te mailen, zij ontvangen per post een gedrukt exemplaar. 

Veghel, 7 februari 2023

Namens Sligro Food Group N.V.    

Koen Slippens, CEO
Rob van der Sluijs, CFO

Download persbericht

Wilt u persberichten van Sligro Food Group in uw mailbox ontvangen? 
Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres waar u de persberichten wilt ontvangen naar Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl 

Jaarcijfers 2022 

Zoals in ons omzetbericht van 4 januari 2023 gemeld, bedroeg de omzet van Sligro Food Group N.V. over 2022 € 2.483 miljoen, een toename van 30,8% ten opzichte van de omzet van € 1.898 miljoen in 2021. De nettowinst over het boekjaar bedraagt € 39 miljoen, een toename van € 19 miljoen (94%) ten opzichte van een jaar eerder.

Koen Slippens, CEO: “In de loop van het eerste kwartaal van 2022 trok het herstel van onze afzetmarkten in Nederland en België steeds verder aan. In de daaropvolgende kwartalen draaiden onze klanten gelukkig weer op volle toeren, want de consument genoot van de ‘herwonnen vrijheid’ en zocht de horeca, pretparken en evenementen massaal op.

Twee jaren COVID-19 heeft voor een forse verstoring in de wereldwijde Supply Chain gezorgd en dat effect werd versterkt door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. We kregen, net als de rest van de markt, te maken met tekorten en grote schaarste in een deel van ons assortiment. Daar waar mogelijk hebben we dat met grotere voorraadbuffers opgelost. Tegen het einde van het jaar zagen we gelukkig enige verbetering.

Het jaar kenmerkte zich ook door schaarste aan medewerkers en transport. Waar in veel sectoren zoals het openbaar vervoer, de luchtvaart, de zorg en ook in de horeca, noodgedwongen gekozen werd om het aanbod in te krimpen, hebben wij er voor gekozen de continuïteit van onze dienstverlening maximaal op peil te houden. Met de inzet van koeriers en buitenlandse chauffeurs lukte het ons een zeer redelijke kwaliteit van leveren te realiseren, maar wel tegen hoge kosten.

De inflatie nam gedurende 2022 met grote stappen toe. Een deel van de kosten hebben we ten laste van ons resultaat moeten nemen en een deel van de prijseffecten hebben we via efficiencyslagen opgevangen of doorgegeven in de verkoopprijs aan onze klanten. Hoewel de meeste van onze klanten die prijsstijging ook weer doorgeven in hun prijzen aan de consument, leek dat in 2022 weinig impact te hebben op de afzetvolumes, want die bleven zeer sterk.

Ondanks alle uitdagingen die 2022 bracht, zijn wij vooral verheugd over het herstel van de markten waarin wij actief zijn en de marktaandeelwinst die we hebben geboekt. Onze klanten konden weer ondernemen en onze medewerkers konden zich weer van hun beste kant laten zien en onze klanten helpen daar waar mogelijk. Gelukkig weer Samen Vooruit!."

Volledig persbericht 

Persbericht, jaarcijfers 2022


Persbijeenkomst / Analistenbijeenkomst 

De jaarcijfers worden op donderdag 2 februari 2023 toegelicht.
11:00 uur: persbijeenkomst
13:30 uur: analistenbijeenkomst
Sligro Amsterdam, Van der Madeweg 39

Presentatie jaarcijfers 2022


In onze trading update op 20 april 2023 zullen wij nader ingaan op de ontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2023. Op 20 juli 2023 worden de halfjaarcijfers gepubliceerd.

Wilt u persberichten van Sligro Food Group als e-mail ontvangen? Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres waar u de persberichten wilt ontvangen naar Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl 

De omzet van Sligro Food Group N.V. over 2022 bedroeg € 2.483 miljoen

De omzet van Sligro Food Group N.V. over 2022 bedroeg € 2.483 miljoen, een toename van 30,8% ten opzichte van de omzet ad € 1.898 miljoen in 2021. De omzet nam in het vierde kwartaal van 2022 met 26,8% toe ten opzichte van vorig jaar.

Klik hieronder voor het volledige persbericht. 

Persbericht, omzet 2022

Op donderdag 2 februari 2023 vóór beurs publiceert Sligro Food Group haar volledige jaarresultaten en jaarverslag over 2022. 

Wilt u persberichten van Sligro Food Group in uw mailbox ontvangen? 
Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres waar u de persberichten wilt ontvangen naar Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl 

Sligro Food Group neemt Metro-activiteiten in België over

In het proces van de gerechtelijke reorganisatie van Makro Cash & Carry Belgium NV heeft de rechtbank in Antwerpen vandaag de gerechtsmandatarissen gemachtigd het merendeel van de Metro-activiteiten in België aan Sligro Food Group te verkopen.

Sligro Food Group neemt negen Metro groothandels (Antwerpen Zuid, Wevelgem, Luik, Hasselt, Middelkerke, Namen, Sint-Katelijne-Waver, Brussel en Vorst) en een honderdtal medewerkers vanuit de regiostructuur en het hoofdkantoor over. Bovendien wordt de medewerkers van de vestiging in Antwerpen Noord, die niet wordt overgenomen, een functie aangeboden in de nabijgelegen Sligro-ISPC vestiging in Antwerpen. De vestiging in Evergem en het personeel dat daar werkzaam is, gaat over naar Horeca-groothandel Van Zon. In deze combinatie wordt aan 506 medewerkers van Metro een duurzame toekomst geboden.

Voor de vestigingen die Sligro Food Group overneemt, wordt een bedrag van € 47 miljoen betaald, dat is inclusief het vastgoed van de locatie in Luik. Op de dag voorafgaand aan de overdracht van de activiteiten aan Sligro Food Group, zullen de resterende voorraad en aanwezige kasmiddelen worden geïnventariseerd. De courante voorraad zal tegen 75% van de netto inkoopwaarde worden overgenomen, de kasmiddelen tegen de nominale waarde.

Deze transactie behoeft de goedkeuring van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). De BMA heeft gedurende het traject van de gerechtelijke reorganisatie al veel tijd en energie gestoken in het onderzoeken van de marktconsequenties. Op basis van haar onderzoek heeft de BMA een ‘onvoorwaardelijke beslissing tot ontheffing’ verleend waardoor deze transactie nu reeds kan worden uitgevoerd. In de komende tijd zal de BMA haar onderzoek formeel afronden, waaruit vooralsnog geen significante belemmeringen worden verwacht.

Open hier het volledige persbericht.


Veghel, 7 december 2022

Namens Sligro Food Group N.V.    

Koen Slippens, CEO
Rob van der Sluijs, CFO

Tel. +31 413 34 35 00

 

Wilt u persberichten van Sligro Food Group per e-mail ontvangen? Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres waar u de persberichten wil ontvangen naar: 
Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl 

Succesvolle go-live met SAP in Sligro-ISPC Antwerpen

Vorige week is Sligro Food Group in de Sligro-ISPC vestiging in Antwerpen succesvol overgeschakeld op een nieuwe ERP omgeving met SAP als basis.

In 2020 werd de nieuwe web-omgeving gelanceerd, in het najaar van 2021 de nieuwe artikeldata-omgeving in gebruik genomen en nu is het derde grote blok live, het ERP inclusief de daarmee verbonden systemen.

Rob van der Sluijs, CFO: “Wij zien deze geïntegreerde nieuwe technische omgeving en de daarmee verwante uniforme bedrijfsprocessen als een belangrijke randvoorwaarde voor beheerste internationale groei, waarin schaalvergroting kan worden benut om de efficiency te vergroten. Wij zijn ontzettend trots op het doorzettingsvermogen en betrokkenheid van alle collega’s en partners die ons in dit traject hebben geholpen en zullen blijven ondersteunen bij de uitrol.”

De komende jaren wordt in België en Nederland locatie voor locatie overgezet naar deze nieuwe omgeving, zodat uiteindelijk de Groep op één geïntegreerd platform werkt, in uniforme bedrijfsprocessen.

Met ingang van deze maand zullen over een periode van vijf jaar de tot op heden geactiveerde kosten van € 55 miljoen geamortiseerd worden.

 

Veghel, 28 november 2022

Namens Sligro Food Group N.V.    

Koen Slippens, CEO
Rob van der Sluijs, CFO

Tel. +31 413 34 35 00

 

Wilt u persberichten van Sligro Food Group per e-mail ontvangen? Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres waar u de persberichten wil ontvangen naar: 
Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl 

Sligro Food Group heeft bod uitgebracht op Metro-activiteiten in België

In relatie tot de gerechtelijke reorganisatie van Makro Cash & Carry Belgium NV/SA maakten wij op 10 oktober jongstleden bekend dat wij mogelijkheden zien waar het de Metro-activiteiten betreft. Wij hebben ons destijds bij de gerechtsmandatarissen aangemeld als geïnteresseerde partij.

Wij hebben onderzocht of en zo ja op welke wijze en onder welke voorwaarden wij Metro-activiteiten kunnen combineren met die van Sligro Food Group. Dat heeft geresulteerd in een concrete bieding die wij vandaag bij de gerechtsmandatarissen hebben aangeboden. Zij geven nu invulling aan de volgende fase in dit proces, wat naar verwachting enige tijd in beslag zal nemen. Wij doen daarom op dit moment nog geen verdere mededelingen over de inhoud van ons bod.

Veghel, 15 november 2022

Namens Sligro Food Group N.V.    

Koen Slippens, CEO
Rob van der Sluijs, CFO

Tel. +31 413 34 35 00

 

Wilt u persberichten van Sligro Food Group per e-mail ontvangen? Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres waar u de persberichten wil ontvangen naar: 
Charissa Kleij: ckleij@sligro.nl 

Download Trading Update Q3 2022 

Trading update derde kwartaal 2022 

De omzet nam in het derde kwartaal van 2022 met 17,1% toe ten opzichte van vorig jaar. Deze toename was volledig autonoom. Cumulatief nam de omzet over de eerste drie kwartalen van 2022 toe met 32,5%.

De totale omzet kan als volgt worden verdeeld:

Omzet Q3 2022

In Nederland nam de omzet in het derde kwartaal met 14,8% toe ten opzichte van vorig jaar, cumulatief was sprake van een toename van 31,1%.

Met die groei presteren we ruim boven de markt in Nederland. De markt groeide in de eerste negen periodes (week 1-36) volgens de definitie van Foodstep met 30,5%. Onder diezelfde definitie nam de omzet van Sligro Food Group in de eerste negen maanden (week 1-39) met 42,5% toe.

In België nam de omzet in het derde kwartaal met 43,5% toe ten opzichte van vorig jaar, cumulatief was sprake van een toename van 46,7%. We hebben geen duidelijke marktcijfers ter beschikking, maar op basis van onze eigen waarnemingen zijn wij ervan overtuigd  ook in België de markt met deze groei ruimschoots te hebben verslagen.

In vergelijking met het omzetniveau vóór COVID (2019) lag de omzet voor de groep in het derde kwartaal 6% hoger (Q1: -15%, Q2: +4%, Q3: +6%).

De inflatie liep in het kwartaal nog wat verder op. Daar waar mogelijk compenseren wij dat en geven het overige deel door in de prijs. Dat prijseffect ligt cumulatief rond de 8%.

Download Trading Update Q3 2022 
 

Wilt u persberichten van Sligro Food Group per e-mail ontvangen?
Mail dan uw naam, adresgegevens en het e-mailadres waar u de persberichten wil ontvangen naar Charissa Kleij:ckleij@sligro.nl